*
A Asociación
Noticias
» 18-06-2019:
 SUSPENSION DE SARDIÑADA DO 2019
» 20-06-2018:
 Novos e reiterados verquidos no Rio Barbaña
» 26-10-2016:
 ACTUALIDADE
Listar todas
Avda. de Portugal Nº 63
Teléfono: 606 659 671
avvparquebarbanha@hotmail.com
» Programa da Xunta Directiva

 

LIÑAS DO PROGRAMA ELECTORAL


 

  Queremos por en coñecemento de todos os socios e socias uns puntos mínimos que consideramos como eixo para o noso traballo nos próximos dous anos. Tratamos de que sexa un programa aberto no que iremos incorporando todas aquelas propostas e iniciativas que nos fagades chegar

tanto os socios e socias como o resto do vecindario. A intención desta candidatura é que o noso traballo sexa  expresión do sentir de todos e todas os que aquí temos o noso fogar.Liñas centrais da nosa actuación para o novo mandato:

 • Defender a idea dun Ourense como unha cidade de calidade para vivir, traballar ou pasar uns días de lecer. varios obxectivos xerais :
  1.  
   1. Os impostos pagados polos cidadáns deben repercutir directamente no seu benestar, deben ser axustados aos servizos que prestan, equitativos e nunca deberían subir por riba do IPC.
    2.
    Mellor regulación do tráfico na cidade: máis espazos para os peóns, para as bicicletas, fomento do uso do transporte colectivo, aparcamentos máis baratos e melloramento da rede viaria.
    3.
    Facilitar a participación dos cidadáns nas decisións que afecten a cidade ou ao seu entorno .
    4.
    Os servizos básicos comúns (auga, parques, alcantarillado,limpeza, seguridade....) deben ser unha prioridade dos nosos administradores. Se queremos un Ourense de calidade é prioritario manter estes servizos con extremada dilixencia pois son os indicadores desa calidade.
    5.
    Integrar social, laboral e eonomicamente as clases mais desfavorecidas.
 • Apoiar e respaldar a promoción das zonas verdes
 • Unha cidade como Ourense non pode seguir sen ter un planeamento que contemple a creación de espazos axeitados para celebración de actos festivos,culturais e deportivos así como para a realización das diferentes feiras, mercadiños, exposicións, barracas etc .
 • O saneamento dos nosos rios debe ser algo prioritario e con especial cariño para o noso Barbaña que a pesar das actuacións que nel se teñen feito precisa dunha recuperación integral e dunha boa adecuación das súas marxes.
 • Facer do local da AVV un lugar de encontro de veciños/as, mocidade ,...
 • Organizar actividades culturais, deportivas e lúdicas segundo os recursos de que dispoñamos.
 • Promover que a zona conte coas dotacións necesarias en servizos educativos, sanitarios e socio-culturais, nese sentido demandaremos que o Concello poña a disposición da Xunta os terrenos necesarios para construcción de novos servizos.
 • A praza de cemento non reune as condicións axeitadas para as actividades que ten lugar nela, con importantes riscos para os nenos/as que a utilizan e polo tanto seguimos pedindo a súa remodelación e acondicionamento armonizado co conxunto do Parque e o seu entorno.
 • Unha regulación do tráfico na zona e de xeito fundamental nas rúas que bordean o parque a sinalización tanto vertical como horizontal dos limites de velocidade non é suficiente e faise necesario o colocar barreiras que fagan efectiva esa limitación e consigan a salvagarda do importante número de persoas que disfrutan e pasean pola zona, para elo facemos a proposta, entre outras a considerar, de colocación de pasos de cebra elevados.
 • Celebramos que se tivera en conta a nosa solicitude dunha liña de bus que pasase pola Avda de Portugal pero temos que lamentar que a cadencia horaria da mesma a poda converter nun fracaso e polo tanto debe reaxustarse eses horarios.
 • Unha maior vixilancia do parque. O Concello debe establecer a vixilancia necesaria para que as diferentes instalacións do parque teñan un uso adecuado.
  1.  

     Ourense. Xuño 2007


 © Asociación de veciños parque barbaña.  Subvencionado pola: